Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0757 Vei Bergholmen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vei Bergholmen
Inventarnummer 0757
Byggeår Før 1900
Opprinnelig bruk Veier
Nåværende bruk Veier
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Veinettet på Bergholmen omfatter følgende gruslagte strekninger: Veien fra en brygge på øyas nordside (uten inv.nr.) til 1046 Bunker Bergholmen. Veien er ca. 140 m lang og 3 m bred. Antagelig anlagt samtidig med 1046 (1892). Veien fra 0821 Kai Bergholmen til 0126 Befalsbolig; 290 m lang, 3 m bred. Ukjent anleggsår. Fra 0126 går det sti videre til 1046. Fra vei nr. 2 omtrent ved 0126 Befalsbolig tar det av en vei til 0124 Båthus med verksted. Denne er ca. 70 m lang og 3 m bred. Ukjent anleggsår.

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Veiene med grusdekke

Kommentar

Veinettet utgjør Bergholmens infrastruktur og har det samme forløp som for 100 år siden.

1875 - 1900
Veinettet bygget.

Ingen treff