Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001 Ammunisjonsmagasin – HV

Inventaropplysninger
Inventarnavn Ammunisjonsmagasin - HV
Inventarnummer 0001
Byggeår 1900
Opprinnelig bruk Ammunisjonsmagasin
Nåværende bruk Ammunisjonslager HV
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betonggulv
Vegger Stenderverk med ytre og indre høvlet 1" panel; utvendige bølgeplater utenpå panel.
Vinduer Enramsvinduer som er dekket med metallbeslåtte lemmer
Dører Enfløyet beslått platedør. Tofløyet plankedør beslått med bølgeblikk.
Tak Pulttak tekket med bordtak og bølgeblikkplater.
Annet Stenderverkskonstruksjon

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Magasinet inngår i en funksjonell sammenheng med Kopås-batteriet. Det er også interessant i kraft av sin sjeldenhet og spesielle konstruksjon.

Arkivadresse for tegning: FMUs tegningsarkiv skuff C7/6

1900
Oppført som ammunisjonsmagasin for Husvikbatteriet og Kopåsbatteriet. Skulle iflg. tegningen romme 1060 karduser, 920 prosjektiler og 56 kasser. Magasinet ble tosidig panelt for å hindre luftgjennomgang og dermed redusere eksplosjonsfaren, og fullstendig innkledd med bølgeblikk for ytterligere å redusere faren for antennelse. Har muligens også tjent som kanonskur for 8,4 cm feltkanoner, som det i 1905 fantes fire stk. av på Husvik.

Ingen treff