Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0035 Lagerbrakke (garasje)

Inventaropplysninger
Inventarnavn Lagerbrakke (garasje)
Inventarnummer 0035
Byggeår 1940–1945 (tyskbygget)
Opprinnelig bruk Ukjent
Nåværende bruk Garasje
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betong grunnmur
Bæresystem Bærende stenderverkskonstruksjon.
Vegger Stenderverk med faspanel
Dører Fire tofløyede porter, kledd med faspanel
Tak Saltak med bølgeblikkplater

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Bygningen er relativt opprinnelig. Man har imidlertid valgt å ikke prioritere vern av den eks-tyske bygningsmassen på Husvik.