Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1002 Husvikbatteriet

Inventaropplysninger
Inventarnavn Husvikbatteriet
Inventarnummer 1002
Byggeår 1895
Arkitekt 96 / ing.lt. C.S. Widerberg
Opprinnelig bruk Bestrykningsbatteri for minefeltet
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Batteriets 16 m lange frontlinje vender mot Kaholmene. Av lengden utgjør det egentlige brystvern 7 m og ammunisjonsmagasinet på vestre fløy med sitt betongdekke 9 m. Brystvernkretsen ligger 9,5 m over middelvann. Østre ende er nedsprengt i fjell, mens vestre del har brystvern av betongmur og grus. Kanonene har vært montert på rullebrisker som gikk på skinnespor. I replistilling har de stått dekket bak ammunisjonsmagasinets dekningsvoll, som rager 1,3 m over brystvernet. I brystvernet er det innmurt gjengede trossjern med muttere til feste av kanonene i skytestilling. Kanonenes innbyrdes avstand i skytestilling har vært 5 m. Batteriets høyre fløy er avsluttet med en dekningsvoll mot sjøen av samme høyde som brystvernet. Den provisoriske kommandoplassen fra 1915 består av en grube nedsprengt i fjell, overdekket med armert betong. Betongen har i fronten ca. 1 m tykkelse og i toppen ca. 30 cm med to rader jerninnlegg av 12 mm rundjern. Gulvflaten er ca. 2 x 1,5 m og innvendig høyde ca. 2,2 m. Tre sikteåpninger med vindusrammer, inngangsdør i jern.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Hele batteriet

Kommentar

Batteriet spilte en svært viktig rolle i bestrebelsene på å slå tilbake det tyske overfallet i 1940.

1895
Oscarsborg fikk tildelt ialt 8 stk. 57 mm Cockerill kanoner L/60. Fire av disse ble satt opp som minebestrykningsbatteri på Nesset, to i «Fugleredet» på Nordre Kaholmen og to i et minebestrykningsbatteri på Husvik. Her var det også satt opp midlertidig to 8,4 cm M/1887 feltkanoner.
1915
Provisorisk, overdekket batterikommandoplass bygget. Under nøytralitetsvakten (antagelig) ble det også oppsatt et lyskasterskur i panelt bindingsverk tett ved batteriet. Dette er revet relativt nylig.
1940
Natten til 9. april ble det avfyrt ca. 30 skudd fra Husvikbatteriet mot krysseren Blüchers kommandobro, senere mot luftvernskytset ombord. Skipet fikk imidlertid inn et skudd rett ned i Husvikbatteriet, som derfor måtte rømmes. På grunn av brann i Hamborggården og løytnantsboligen kunne ikke batteriet bemannes igjen.
1999
Lyskasterskuret revet.

Ingen treff