Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0018 Angelgården

Inventaropplysninger
Inventarnavn Angelgården
Inventarnummer 0018
Byggeår Ukjent; ervervet 1895
Opprinnelig bruk Bolig
Nåværende bruk Barnehave
Ant. etg.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Høy grunnmur av gråsten; innmurt kjeller
Bæresystem Bærende laftekonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Tømmerlaft med ut- og innvendig paneling
Vinduer Eldre treramsvinduer
Dører Nyere platedør.
Tak Saltak tekket med tegl
Piper To murte piper

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Angelgården utgjør hovedelementet i et miljø med eldre bygninger i strandsonen ytterst på Husvikodden.

1895
Ved anskaffelsen av Husvik måtte Militæretaten også overta sivile boligeiendommer som ville komme til å ligge nær batteriet. En av disse var Angelgården.
1920
Inngangstrappen på nordsiden erstattet med betongtrapp med jerngelender.
1947
Hovedreparasjon og oppussing
1967
Hovedreparasjon tak
1973
Tilbygg
1990
Omregulert til barnehave

Ingen treff