Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1005 Gammel hovedkommandoplass

Inventaropplysninger
Inventarnavn Gammel hovedkommandoplass
Inventarnummer 1005
Byggeår 1915
Opprinnelig bruk Provisorisk kommandoplass for Kopåsbatteriet
Nåværende bruk Ikke i bruk
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kommandoplassen er bygget over en eldre, skjoldoverdekket orografstandplass. Skjoldet er overdekket med jernbetong, som ved sikteåpningene har en tykkelse av 75 cm og i toppen 25 cm. Fra skjoldets bakside er denne jernbetong fortsatt bakover som et hvelv, som spenner over en bakenforliggende vei. Hvelvet har en tykkelse av 30 cm og består av jernbetong med to innlagte jernnett av 3/8" rundjern med 20 cm masker. Mens orografstandplassen hadde bakvegg av tre, består den i kommandoplassen av 1-stensmur i sementmørtel. Ved siden av trappen er det oppstøpt en plattform av betong der det står en liten bygning med 1-stens murvegger av klinker i sementmørtel og 30 cm betonghvelv, ut- og innvendig sementpusset. Opprinnelig var det utvendig strøket med siderosthen og takpiks. Rommet har et vindu og en dør, og har opprinnelig tjent som underbringelse for vaktmannskapene.

Vern

Verneklasse

1

Vernets omfang

Eksteriør og interiør

Kommentar

Kommandoplassen er å anse som en del av Kopåsbatteriet, og det var herfra ilden fra Kopås ble ledet under de dramatiske timene natten til 9. april 1940. Dette forlener den med stor militærhistorisk betydning.

1915
En tidligere orografstandplass (kommandoplass), litt nordøst for Kopåsbatteriets tredje (høyeste) kanonstand, ble bygget om til provisorisk kommandoplass. I tillegg ble det oppført et lite rom 2 x 2,15 m bak standplassen. Kommandoplassen ble meldt ferdig i oktober 1915.
1940
Kopåsbatteriet deltok under senkningen av Blücher natten til 9. april.

Ingen treff