Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0005 Leskur

Inventaropplysninger
Inventarnavn Leskur
Inventarnummer 0005
Byggeår Før 1911
Opprinnelig bruk Leskur
Nåværende bruk Leskur
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Punktfundamentert
Bæresystem Bærende jernkonstruksjon
Vegger Åpent stenderverk av gamle jernbaneskinner
Tak Pulttak bestående av stålplater

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Eksteriør

Kommentar

Sundbrygga er festningens «landfeste». Leskuret, som står på brygga, må betraktes som en del av denne og har dessuten en betydelig aldersverdi.

1911
Ifølge samtidig inventarbeskrivelse (i KAMs arkiv) stod det dengang på bryggen et mindre åpent halvtakskur med stendere av gamle jernbaneskinner og med tak av jernbjelker og bølgeplater. Byggeåret var ikke angitt, og synes ikke nevnt i tidligere inventarbeskrivelser. Det er etter all sannsynlighet samme skur som står der idag.

Ingen treff