Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0008 Bilverksted

Inventaropplysninger
Inventarnavn Bilverksted
Inventarnummer 0008
Byggeår 1898
Opprinnelig bruk Maskinhus for Husvik lyskasteranlegg
Nåværende bruk Bilverksted
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Grunnmur av bruddsten, sokkel av betong isolert med papp og sement
Bæresystem Bærende teglstenskonstruksjon. Over det oppr. maskinrom er det et gulv av 2" plank hvilende på 6" x 8" bjelker
Vegger Yttervegger av 1½-stens mur, innv. delevegger av 1 stens mur.
Vinduer Fire opprinnelige jernvinduer. Tilbygget har et nyere torams trevindu.
Dører Moderne leddport
Tak Saltak bestående av murhvelv mellom jernbjelker tekket med aluminiumsplater (oppr. bølgeblikk) festet til treåser nedlagt i kalkmørtel. Tilbygget har pulttak, også tekket med aluminiumsplater.
Piper Murt teglstenspipe

Vern

Verneklasse

2

Vernets omfang

Opprinnelig bygningskropp (hovedvolum): eksteriør.

Kommentar

Bygningen er endel endret gjennom bruk, men den tette funksjonelle forbindelse med Kopås- og Husvikbatteriene tilsier vern. Dertil har bygningen fine, opprinnelige detaljer.

1898
Oppført som maskinhus for Husvik lyskasteranlegg. Lysanlegget bestod av tre kraftige lyskastere som fikk strøm fra maskinstasjonen. Det supplerte anleggene i Drøbak (Kirkebjerget; maskinstasjonen idag maritimt museum) og på Nesset. Lyskasteranlegget omfattet også en kullbod og lyskasterhus samt et mindre lyskasterskur i nordre ende av Hamborggårdens have.
1917 - 1918
Stasjonen påbygget med et murstenstilbygg med pulttak for installering av el. motor til drift av anlegget. En vindusåpning sløyfet som følge av tilbygget.
1945
Etter krigen har bygningen tjent til garasje og verksted for festningens biler. Leddport er satt inn på tilbyggets frontvegg.

Ingen treff