Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0036 Befalsbolig på Kopås

Inventaropplysninger
Inventarnavn Befalsbolig på Kopås
Inventarnummer 0036
Byggeår 1940–1945
Opprinnelig bruk Bolig
Nåværende bruk Ikke i bruk
Ant. etg. 1 samt kjeller
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Betong grunnmur, fundamenter og kjellervegger
Bæresystem Bærende stenderverkskonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Stenderverk med utvendig liggende panel
Vinduer En-, to- og- treramsvinduer av varierende alder og med forskjellig sprosseinndeling
Tak Saltak med tegltekking
Piper To murte piper

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Tilsvarende bygg fra denne perioden er bedre bevart i andre og mer helhetlige miljøer.