Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0037 Garasjeskur

Inventaropplysninger
Inventarnavn Garasjeskur
Inventarnummer 0037
Byggeår 1940–1945 (tyskbygget)
Opprinnelig bruk Ukjent
Nåværende bruk Kontor
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bærende stenderverkskonstruksjon.
Vegger Stenderverk med ut- og innvendig faspanel
Vinduer To vinduer med seks ruter i hver ramme
Dører Tofløyet labankdør med faspanel
Tak Pulttak med platetekking

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Bygningen er relativt opprinnelig. Man har imidlertid valgt å ikke prioritere vern av den ekstyske bygningsmassen på Husvik.