Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0017 Uthus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Uthus
Inventarnummer 0017
Byggeår Etter 1940
Arkitekt ukjent
Opprinnelig bruk Uthus
Ant. etg. 1
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddstensmur
Bæresystem Stenderverkskonstruksjon
Vegger Panelt stenderverk
Dører Tofløyet labankdør med panel lagt i fiskebensmønster
Tak Saltak med tegltekking

Vern

Verneklasse

0

Kommentar

Mindre skurbygning av nyere dato med liten antikvarisk interesse.

1 Det hefter en viss usikkerhet til dette: I en inventarfortegnelse fra 1960 (KAMs arkiv), der dagens inventarnummer brukes for første gang, vises det til en stenderverksbygning med gammelt nr. 20 d. Men dette nummeret viser i fortegnelsen fra ca. 1910 (KAMs) til latrinet for Distriktsingeniørboligen, som rett nok har same grunnflate som 0017, men skal være laftebygget. Det synes å ha skjedd en forveksling med det tidl. inv. nr. 21 a, som var en uthusbygning i stenderverk med same grunnflate som dagens 0017. Denne hørte til Løytnantsboligen, som lå øst for Hamborggården ved Husvikveien inntil den brant ned 9. april 1940. Iflg. påskrift brant også uthuset, men dette kan være feil, eller uthuset kan være bygget opp igjen i samme dimensjon.

Oppført som uthus for Løytnantboligen, som brant ned 9. april 1940. Jfr. fotnote

Ingen treff