Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0751 Veier

Inventaropplysninger
Inventarnavn Veier
Inventarnummer 0751
Byggeår Ca. 1898
Opprinnelig bruk Veier
Nåværende bruk Veier
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Dels grus-, dels asfaltert vei samt trapper

Vern

Verneklasse

2

Kommentar

Veinettet har historisk såvel som miljømessig betydning.

1898
Det vites ikke sikkert langs hvilken vei kanonene til Husvik ble transportert, men sannsynligvis kom de iland ved Kopåsbrygga (idag ikke i Forsvarets eie) og ble bragt opp til Kopås langs slyngveien gjennom området. Det må derfor antas at nåværende veianlegg var anlagt da kanontransporten foregikk. Øvrige adkomstveier på Husvik antagelig anlagt omtrent samtidig.

Ingen treff