Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0018 Brannstasjon – uthus til Infanterikasernen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brannstasjon – uthus til Infanterikasernen
Inventarnummer 0018
Byggeår 1787
Opprinnelig bruk Privet (36 seter)
Nåværende bruk Lager og delvis utleid til antikvariat
Ant. etg. 1 etasje
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Oppført samtidig med Infanterikasernen, med samme stilpreg. Må betraktes som en oppsluttende del av Infanterikasernen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granittmur. Opprinnelig bjelkelag over jordgulv Nå støpt betonggulv Kulvert med avløp for overflatevann fra uthus til elven er fortsatt intakt. (jfr. 0651 Kloakknett)
Bæresystem Bærende yttervegger av tegl. Hulmurer
Vegger Utvendig spekket tegl
Vinduer Lave tofags vinduer med buet overstykke
Dører Enkle trefyllingsdører med liggende fyllinger buet overstykke som er panelt igjen. En tofløyet kjøreport i treverk
Tak Valmet pulttak tekket med enkeltkrum tegl

1787
0017 Infanterikasernen oppført. Etter alt å dømme ble 0018 oppført samtidig. På H.C. Geddes plantegning er begge fløyene like lange. Idag er østfløyen nesten ni meter lengre enn vestfløyen, noe som tyder på at den senere er blitt tilbygget. Den tilbygde del benyttes som trafo-stasjon for Fredrikstad Energinett.

Ingen treff

Fant du det du lette etter?