Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0651 Kloakknettet

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kloakknettet
Inventarnummer 0651
Byggeår 1787 (antatt)
Opprinnelig bruk Kulvert
Nåværende bruk Kulvert
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele den gamle kulverten mellom 0017 og Glomma.
Vernebegrunnelse Antagelig et av de eldste og best bevarte kulturminner i sitt slag i Norge
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Hvelvet avløpsrenne/kulvert under Kasernegaten ned mot Glomma. Har utløp i forlengelsen av samme gate, i form av en hvelvet åpning.  

1787
Etter all sannsynlighet bygget samtidig med 0018 Uthus for 0017 Infanterikasernen, som lukket kloakksystem for dennes latriner.

Ingen treff