Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0020 Kommisjonsgårdens uthus

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommisjonsgårdens uthus
Inventarnummer 0020
Byggeår 1874
Arkitekt 1970-årene
Opprinnelig bruk Uthusfunksjoner for bolig
Nåværende bruk Uthusfunksjoner for bolig
Ant. etg. 1
Vernestatus 2
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Bygningens enkle uthuskarakter, manglende samtidighet med 0019 og det at den er gjenoppført etter brann gjør den noe mindre interessant som verneobjekt.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granitt
Bæresystem Bindingsverk. Trebjelkelag med bordgulv på loft
Vegger Stående kledning med not og fjær.
Vinduer Enrams, sidehengslet vindu med flre ruter i nordre del. I søndre del: tofags sidehengslet med en sprosse
Dører Treleddet fyllingsport av tre. Uisolert tredør med liggende fyllinger og en tofløyet labankdør
Tak Saltak i søndre del, pulttak i nordre del. Begge tekket med enkeltkrum tegl

1874
Oppført. (Statens eiendommer 1898)
1896
Beskrives å være oppført av bindingsverk og bord, inndelt i to fagmurte rom samt brenneskur og portåpning. (Statens eiendommer 1898)
1970
Brann, gjenoppbygget (kilde: Dag Strømsæther)
2006
Skiftet bunnsviller, reparert tak

Ingen treff

Fant du det du lette etter?