Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1076 Nordre bjørn

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Nordre bjørn
Inventarnummer 1076
Byggeår 1708–09
Opprinnelig bruk Demning for 1067 Vollgraven
Nåværende bruk Demning for 1067 Vollgraven
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele bjørnen
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Murt demning av bruddstein med kjerne av sprengstein i mørtel, saltakformet overdekning av avrettet betong. Teglmurt midttårn med kvadratisk grunnplan og avdekning av rød tegl i mørtel. Opprinnelig avdekning av hovedvolumet med store steinheller er forsvunnet. For kontregardegraven fungerer en gresskledd voll som vannbjørn.  

1681
I en rapport fra dette året opplyses det at gravene ennå ikke er bragt til perfeksjon, da det ennå ikke er tatt noen beslutning om hvorvidt man skal la vannet fra elven gå omkring festningen, eller forsyne graven med en sterk demning (vannbjørn) ved hver ende. Det siste synes best, da høydeforholdene er slik at elven bare ville nå opp til kynetten (den dype rennen i bunnen av graven). Grunnens karakter gjør det ikke tilrådelig å gjøre graven dypere. Gravsidene bør bekles for å hindre at det ved hvert regnvær skylles jord ned i graven. (Widerberg 1934: 60)
1708 - 1709
Arbeidet med 1076 påbegynt. Vannet ble avdemmet, og det ble lagt et fundament av slingverk på nedrammede peler, ca. 100 tylfter peletømmer medgikk. Murarbeidet ble fullført 1709. Gråstein ble dels levert av bønder, dels tatt fra mineringen av Kongsten. Bjørnen ble avdekket med store steinheller som ble hentet fra gården Botne ved Larkollen. En smed laget 100 jernankere til å feste hellene med og en stang til bjørnens tårn. (Widerberg 1934: 98)
1719
Nye palisader langs vannsiden fra 1076 til 1062 Antonettes batteri. (Widerberg 1934:
1737 - 1743
1075 Nordre kontregarde påbegynt. Foran kontregarden ble påbegynt oppførelsen av en ny bjørn, som ble den tredje i rekken av de nordre bjørner. (Widerberg 1934: 150)
1746
Av en tegning i Riksantikvarens arkiv (RAk94-0650) kan det synes som om bjørnen til hovedgraven ble forlenget dette året, samtidig med oppførelsen av en ny bjørn utenfor
1809
Glacismur og vannbjørn for kontregardegraven raste ut. (Widerberg 1934: 185) Denne har antagelig aldri blitt reetablert, men siden vært erstattet av en dam.
1934
Nordre demning restaurert, reparert tårn, tak dekket med skiferheller (meddelelse fra Dag Strømsæther)
1985
Gjennomgripende reparasjon av vannbjørnen med spekking av fuger og overdekning med avstøpt betong.
1993
Kontregardegraven avdemmet med leirmasser.

Ingen treff