Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0022 Ravelinvakten

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Ravelinvakten
Inventarnummer 0022
Byggeår 1747
Opprinnelig bruk Vaktstue
Nåværende bruk Glassblåseri med utsalg
Antall etasjer 1
Vernestatus Fredet
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Bygningen er en typisk representant for 1700-tallets enkle festnings-vaktstuer med valmtak som er utkraget over hovedfasaden, slik vi bl.a. flnner den på Fredriksvern verft 20 år senere. Tidligere riksantikvar Harry Fett anså Ravelinvakten å være den eneste av rokokkotidens bygninger i Fredrikstad som er i behold (Fett 1934: 20), ettersom både 0001 Slaveriet (tidl. hovedvakt) og 0029 Artillerismien (tidl. Gyldenløves corps de garde) er utvidet og ombygget. Etter de tre brannene på 1960- og 70-tallet er det såvidt lite igjen av bygningens interiør at det faller vanskelig å begrunne innvendig vern.
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Grunn/fundament Enkel granittmur  
Bæresystem Bærende yttervegger av tegl. Trebjelkelag med bordgulv  
Vegger Hulmurte teglvegger. Spekkede fuger utvendig. Pusset innvendig  
Vinduer Enkle tofagsvinduer med 2×4 ruter i hvert fag  
Dører Enfløyet, panelt tredør  
Tak Valmtak med 40° takfall, tekket med tegl  
Piper En teglsteinspipe  

1677
Den tidligere corps de garde på samme sted oppført etter ingeniør, generalløytnant Ryssenstens tegning og modell fra 1675 (Widerberg 1934: 59)
1713
En kommisjon som besiktiget festningens verker noterte at Ravelinvakten var i god stand. (Widerberg 1934: 100)
1747
Nåværende bygning skal ha blitt oppført. Det synes noe merkelig at den foregående bygning allerede er blitt avløst av en ny i betraktning av dens gode stand så sent som i 1713.
1825 - 1826
Beskrives inndelt i to værelser og en forstue. Det var to jernkakkelovner i bygningen, som stod ledig. (Statens eiendommer 1825/26)
1842 - 1843
Bygningen var nå i bruk som tollvakthus og losjement for kronarbeidere. (Statens eiendommer 1842/43)
1862
Bygningen midlertidig overdratt fesningens lyktepusser til beboelse. (Statens eiendommer 1884)
1896
Bygningen stadig bebodd av festningens lyktetenner. (Statens eiendommer 1898)
1921
Ravelinvakten i bruk som arbeiderbolig. (Øgar Svendsen 1988: 37)
1962
Bygningen brant
1963
Bygningen brant
1979
Bygningen brant

Ingen treff