Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1084 Søndre sortiport

Inventaropplysninger
Inventarnavn Søndre sortiport
Inventarnummer 1084
Byggeår 1731 (jfr. historikk)
Opprinnelig bruk Sortiport
Nåværende bruk Sortiport
Vernestatus 1
Verneomfang Hele porten
Vernebegrunnelse En av festningens tre sortiporter
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Hvelvet gjennomgang i 1054 Søndre kurtine. Portbue og hvelv av hollandsk tegl, resten av murverket i bruddsteinsmur. Saltakformet avdekning av skifer over begge fronter. Skrånende faser av bruddstein leder inn mot porten.

1683
Før dagens 1084 var det flere porter av tre, den seneste oppført i 1683. Disse hadde kort levetid; den seneste strøk med i brannen 1690, men var allerede da råtten og provisorisk avstivet. Den lå gjenrast med en provisorisk broovergang for vaktrunden over bruddet i vollen til 1694. Da ble den gjenoppbygget, men stadig av tømmer og treverk. (Widerberg 1934: 68)
1713
En kommisjon som vurderte festningens tilstand sa om porten at den nå var så forfallen at den ikke lenger kunne åpnes og lukkes. (Widerberg 1934: 100)
1718
Porten reparert med tømmer og planker. (Widerberg 1934: 115)
1720
I en rapport av året omtales sortiporten som råtten og nedfallen. Den foreslås utbedret i mur med massivt hvelv (Widerberg 1934: 119)
1731
Dagens port (påbegynt?) oppført. (Widerberg 1934: 134) Steinen på nordre front bærer årstallet 1734.

Ingen treff

Fant du det du lette etter?