Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1058 Vollportkurtinen

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Vollportkurtinen
Inventarnummer 1058
Byggeår 1663–66
Opprinnelig bruk Del av festningens hovedvollanlegg
Nåværende bruk Parkmessig befestning
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele kurtinen
Vernebegrunnelse Del av festningsverket
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Ligger mellom flankene av Prins Fredriks og Prinsesse Charlottes bastioner. Hovedvollen med vollgang, batterier og brystvern omgis mot vollgraven av en fossebre med tilsvarende vollgang, batterier og brystvern (fossebreen fortsetter langs de tilstøtende bastionenes flanker). Vollskråningen går over i en berme mot vollgraven. Kurtinen gjennomskjæres mot syd av Torsnesveien, som har brolegning av smågatestein. Den har også gjennomgang av 1082 Vollporten med den påstående 0021 Vollportvakten. 0756 Vollportbroen forbinder kurtinen med 1072 Vollportravelinet. Portgjennomgangen og landbrokarene er steinsatt med grove, håndhugne gatesteiner i varierende format (padder, løpere og storgatesten). På kurtinens innside er det anlagt en mindre lekeplass med lekeapparater. Kjøreveien har brolegning med smågatestein.  

1663 - 1666
Bygget som en del av festningsverket mot vollgraven.
1695
Vollporten oppført i mur med murt corps de garde, slik den står idag.
1906
Torsnesveien anlagt gjennom kurtinen.
1991 - 1992
Kurtinen restaurert som øvrig hovedvoll.
1993 - 1994
Vollportbroen restaurert. Murverket i brukarene reparert, treverket skiftet ut med malmfuru deretter satt inn med Tjæralin.

Ingen treff