Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1080 Kommandantporten

Inventaropplysninger      
Inventarnavn Kommandantporten
Inventarnummer 1080
Byggeår 1684
Opprinnelig bruk Port mot elven
Nåværende bruk Port mot elven
Vernestatus Fredet
Verneomfang Hele porten
Vernebegrunnelse Festningens første murte port, en av de tre strandporter
Eksteriør    
Bygningsdel Beskrivelse  
Bæresystem Murt, hvelvet gjennomgang i 1065 Søndre redang syd for 1064 Platte batteri. Portbuen mot elven er murt med hugne steiner og har trykket bue. Mot byen er portalen høyere og videre og har tilnærmet halvsirkelformet bue. Det flnnes stabler både på utsiden av portbuen og på dennes innside (under hvelvet), men begge steder er portbladene fjernet. I hvelvet flnnes en horisontal slisse inn i sidemuren for en skyveport. Kommandantporten er overdekket av et tegltekket pyramidetak kronet med fløystang og fløy hvilende på en karnissprofllert gesims. Med unntak av portbuen mot elven (i huggenstein) og portgjennomgangen opp til og med vederlaget (av bruddstein) er murverket av pusset tegl (hollandske klinker).  

1684
Oppførelsen av 1080 har sammenheng med etableringen av det såkalte platte batteri (1064) og de tilhørende sideredanger (1063 Nordre og 1065 Søndre). Gjennom redangen ved provianthuset ble det bygget «en temmelig proper port som er opført dels av blå hugne sten, dels av hollandske klinker som er forsatt under hinannen efter som arkitekturen krever det». Dette er festningens første murte port. En samtidig tegning er ikke funnet, men det eksisterer en tegning som viser dens utseende i 1757. (Widerberg 1934: 71)
1728
Tak lagt over alle tre vannporter (1078 Ferjeporten, 1079 Mellomporten og 1080) på sperreverk med undertak av bord, taket tekket med rød tegl lagt i kalk På takene ble satt dreide knapper. (Widerberg 1934: 132)
1732 - 1734
Den løse muren langs strandsiden ble suksessivt erstattet av en mer permanent linje på midten av 1730-tallet. Strekningen mellom 1080 og det 1064 Platte batteri ble nedrevet i 1732. Det ble nedrammet nytt peleverk og ovenpå dette lagt en fundamentflåte. Muren ble bygget 4 alen tykk og 6 alen høy (Widerberg 1934: 132)
1931
Portens tak restaurert, nytt spir oppsatt i steden for det gamle som var skjevt og falleferdig. Fløyen forgylt. (Arbeider 1931+)

Ingen treff