Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001

Inventaropplysninger
Inventarnavn Hoved Corps de Garde, Hovedvakt
Inventarnummer 0001
Byggeår 1706
Opprinnelig bruk Vaktstuer for soldater og offiserer, senere også innkvartering av festningsslaver.
Nåværende bruk Kontor
Ant. etg. 1, med loft.
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Eksteriør, innv. hovedstruktur i rominndeling og bygningens hovedkonstruksjon.
Vernebegrunnelse Bygningens rominndeling avspeiler den opprinnelige, med rom for mannskapet, slaver og offiserer. Innvendig er den ombygget og forbedret for å oppfylle dagens krav til oppholdsrom, men vil kunne tilbakeføres i et visst omfang om ønskelig.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Granittstein, pusset murstein, murt i kalk. Trebjelkelag med plater og linoleum, gulv isolert.
Vegger Pusset murstein / granittstein, murt i kalk og kalket. Yttervegger ca 75 cm tykke og innvendige gråsteinsvegger ca 30–40 cm tykke. Plakett på hjørnet med bygningsnummer, bygningsnavn og oppført år.
Vinduer Koplede 2 rams med 3 ruter i hver, 3 i fasaden, et i gavlen og et i motstående langside. Av nyere dato.
Dører 2 enkeltdører kled med barokkpanel utvendig. Vindu over den ene. Av nyere dato. Trapp itre ved den ene, skiferhelle ved den andre.
Tak Valmtak med takstein. Sperretak med bord.
Piper 2 stk i murstein. En upusset av nyere dato, en rappet av eldre dato.
Annet Granitt og andre typer stein, murt i kalk. Står på fjell. Riksarkivet, KBK XVIII 36 c og FB arkiv i Hamar.

1706
Hovedvakten oppføres som erstatning for den gamle fra 1683.
1741
Det utplasseres straffanger på festningen, de blir innkvarter sammen med vaktsoldatene i vaktstuen.
1743
Soldatenes rom får et skille mellom soldater og slaver, som får fast opphold her. Bygningen er i dårlig stand og moden for renovering.
1750
Det bygges en ny vaktbygning i gråstein, med helvalmet tak med takstein og innredet med to rom, et for menige og et for offiserer.
1765
Mannskapsrommet blir delt i 2, et for soldater og et for slaver.
1769
Det legges nytt gulv, vinduene fornyes med blyglasruter og det innsettes nytt inventar i offiserenes rom. De meniges rom for nytt inventar og ny ovn.
1775
Det innsettes ny og bedre kakkelovn hos offiserene. Det ble utarbeidet forslag til ombygning og forhøyelse med en etasje, som ikke ble godkjent.
1788
Bygningen renoveres, blir antagelig pusset utvendig på dette tidspunkt.
1794
I slaverommet legges det nytt gulv av murstein på kant i sand. Vaktbygningen brukes til bolig for Profossen og Gevaldigeren.
1814
Taket forsterkes slik at det blir bombesikkert. Vinduene blenderes.
1816
Blendering og tømmer fjernes.
1917
Det legges inn strøm.
1940 - 1950
Sementpusset og gulmalt, nye dører.
1950 - 1960
Bygningen ble sementpusset og gulmalt. Det ble satt inn nye vinduer og dører.
1996
Kalkpussprosjekt, sementpuss fjernet og erstattet med kalkslemming. Hvitkalket.
1999
Sementpuss fjernet og erstattet med kalkslemming, deretter kalket, ferdig år 2000.
2002
Ombygges til kontor for festningens vedlikeholdssjef. Det legges nytt gulv og gulvbelegg, det innredes tekjøkken, vegger males m.m.
2006
Generell innvendig oppussing. Nye toaletter og nytt kjøkken i oppholdsrom.

Ingen treff