Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1063

Inventaropplysninger
Inventarnavn Prinsessens bastion
Inventarnummer 1063
Byggeår 1684–1684
Arkitekt Generalkvartermester A. Coucheron
Opprinnelig bruk Del av festningsmur
Nåværende bruk Del av festningsmur
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele murkonstruksjonen med vollgang.
Vernebegrunnelse Batteriet er en halvbastion, den ene av to på festningen. Halvbastiontypen er en sjeldenhet på festningsanleggene. Velbevart festningsmur.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kistemur i gråstein, murt i kalkmørtel.
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 35 d-2.

1682
Oppføres som kistemur i gråstein, vollgang med jordfyll.
1687
Arbeidet med vollgang forsert, hovedmur forhøyet. Mellomrommet mellom provianthuset og festningsmuren lukkes med tak og blir gjort til proviantlager. Det er antagelig på dette tidspunkt at festningsmuren får en vindusåpning til det midterste rom.
1738
Ekstra store vedlikeholdsarbeider.
1835
Store vedlikeholdsarbeider
1870
Murhjørnet ved Lille Kruttårn ble reparert.
1902
Murverket gås etter
1960 - 1980
Kontinuerlig vedlikehold og utbedring.

Ingen treff