Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1070

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sortiport N
Inventarnummer 1070
Byggeår 1687–89
Opprinnelig bruk Sortiport, port for å kunne gjøre utfall mot fienden og trekke seg raskt tilbake eller flykte igjennom hvis festningen ble overmannet.
Nåværende bruk Historisk anlegg, adgang til den dekkete vei.
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Portåpningen med omgivelser på inn- og utsiden.
Vernebegrunnelse En viktig del av en festnings funksjon, som adgang til dem dekkete vei ved utfall mot fienden.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Gråstein/granittstein i kistemurskonstruksjon, oppført i kalkmørtel.
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 36 j.

1690 - 1691
Sortiporten ble oppført samtidig med at kassemattene ble oppført.
1778
Taket blir senket og foret ut, treporten blir erstattet med en jernport.

Ingen treff