Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0010

Inventaropplysninger
Inventarnavn Krutthuset
Inventarnummer 0010
Byggeår 1810-1811
Opprinnelig bruk Oppbevaring av krutt
Nåværende bruk Ammunisjonslager
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Ekstriør og interiør
Vernebegrunnelse Er lite forandret og står stort sett som opprinnelig utført.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granitt/gråstein murt i kalk, står på fjell.
Bæresystem Granitt/gråsteinsmurer i kalkmørtel med murt hvelv. Bjelkelag med gulvbord.
Vegger Granitt/gråstein, 60 cm tykke. Plakett med bygningsnummer, bygningsnavn og bygningsår.
Vinduer 3 glugger med jernluker.
Dører Jerndør
Tak Sperretak med takstein
Annet Riksarkivet, GKK 15 og FB arkiv i Hamar.

1811
Oppført etter tegninger godkjent 1809.
1823
Tømt ved festninges nedgradering, brukt som lager mm.
1990
Ombygget til strongrom (ny dør/sluse).
1994
Tak lagt om.

Ingen treff