Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0020

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sprøytehuset
Inventarnummer 0020
Byggeår 1774
Opprinnelig bruk Oppbevaring av brannmateriell
Nåværende bruk Lager/depot
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Interiør og eksteriør.
Vernebegrunnelse Bygningen er stort sett uforandret siden oppføringen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granitt/gråstein
Bæresystem Granitt/gråsteinsmur. Trebjelkelag med bordkledning
Vegger Granitt/gråstein, pusset og kalket.
Dører 2 doble porter med stabelhengsler og labankonstruksjon, kledd med barokkpanel. Porten i gavlen har buet overkant. Lem i gavl.
Tak Oppskalket saltak med takstein.

1773
Nytt sprøytehus foreslått oppført i forbindelse med at det gamle tas i bruk som stall.
1774 - 1776
Det nye sprøytehus oppføres på baksiden av Arsenalet.
1880
Det bygges et halvtak til ved og vognskjul.
1930
Halvtaket rives
Ytterbegger sementpusses og gulmales. Ny port.

Ingen treff

Fant du det du lette etter?