Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0003

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kommandantbolig
Inventarnummer 0003
Byggeår 1683
Opprinnelig bruk Bolig før 1683, kommandantbolig etter 1683
Nåværende bruk Bolig for kommandanten
Ant. etg. 1, med utnyttet loft og kjeller under østligste del.
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele bygningen med eksteriør, interiør og hovedkonstruksjon.
Vernebegrunnelse Innvendig en del forandret mht til overflater, med mulighet for opprinnelige overflater under nåværende. Rominndelingen er stort sett slik den var opprinnelig. Bygningens bærende konstruksjon i utmurt bindingsverk samt takkonstruksjonen, er viktige deler av den opprinnelige bygning.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Utmurt bindingsverk, tømmer bjelker og sperrer. Tømmerbjelker med stubbloftsleire og gulvbord med linoleum. Trebjelkelag med bordgulv på loft. Kjellergulv av betong.
Vegger Utmurt bindingsverk med utvendig panelkledning. Plakett på hushjørnet med bygningsnummer, bygningsnavn og oppført år.
Vinduer Enkle 4-rams med varerammer, 2-rams med varevindu, i kjeller enkle 2-rams uten varerammer. På loft 2-rams med varevindu.
Dører To-fløyede dører med vindu over og hele fyllinger, av eldre dato. Nyere enkel kjellerdør med barokkpanelkledning, av nyere dato. Ditto lem til krypekjeller under påbygget soverom.
Tak Helvalmet i nv-enden og saltak sø-enden, kledd med takstein på sperrekonstruksjon. Takvindu på haveside.
Piper 2 mursteinspiper av nyere dato, upusset.
Annet Gråsteinsmur / mursteinsmur. Riksarkivet, KBH m5 nr 13 e, KBK XVII 36 a litra A og FB arkiv i Hamar.

1683
Bygningen beskrives kjøpt og flyttet fra Nordre Nor til festningen hvor den gjenoppføres på murene over noen hvelvete ammunisjonsrom fra Vinger skanses tid. Huset var opprinnelig i 2 etasjer med kjeller, loft og 4 karnapper. Det at bygningen er oppført i bindingsverk, en teknikk som er meget usedvanlig i skogsbygden Vinger på den tiden, tilsier at den er nyoppført på stedet. Den er senere blitt kledd med panel.
1694
Husets 2. etasje blir tatt ned og brukt til offisersbolig.
1733
Taket blir reparert p.g.a. skader som oppsto da kruttårnet eksploderte. I østgavlen gjøres helvalmen om til saltak.
1750
Huset gjennomgår omfattende reparasjoner og utskiftninger av gulv, paneler og vinduer.
1769
Dårlige vinduer skiftes ut. Det foreslås oppført en ny bygning når arbeidene på festningen kommer i gang.
1774
På grunn av veggens utetthet blir sydveggen kledd med bord og malt rød.
1775
Ytterveggene på 2 pikeværelser er så utette at de kles med bord. Det blir satt inn nye ovner i rommene.
1782
På loftet ble det innredet et rom med 2 takluker.
1784
Bygningskonstruksjonen har sviktet flere steder og taket satt seg og blitt utett. Veggene rettes opp og taket fornyes. Det innredes loftsrom til ride- og kjøreutstyr.
1792
Rommet med takluker blir gjort om til tjenerrom.
1804
På nordsiden ble det oppført et påbygg for at kommandanten skulle få et større soverom.
1910
Det blir lagt strøm inn i bygningen.
1975
Utbedring av kommandantens leilighet.
1979
Antenneanlegg montert.
1980
Diverse utbedringer: isolering av kjeller, gulvbelegg i spisestue, murer og snekkerarbeider m.m.
1983
Taket lagt om.
1990
2. etasje oppusset.
1995
Boligdel renovert.
2009
Innvendig maling i gangen i 1. etg, trapp til 2. etg og møteromsavdeling 2. etg (vestre del av bygningen). Linoljemaling, tidsriktige farger (tidlig 1800-tall).

Ingen treff