Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0632

Inventaropplysninger
Inventarnavn Brønn og poterne ved kommandantens hage.
Inventarnummer 0632
Byggeår 1811, Ing. Kpt. Ræder
Opprinnelig bruk Drikkevannsforsyning til festningen
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Poterne og brønn
Vernebegrunnelse En godt bevart anlegg som viser hvordan man sikret vannforsyningen til festningen.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Granitt/gråsteinsmur
Vegger Granitt/gråstein i kalkmørtel.
Dører Jerngitterdør.
Tak Murt hvelving med jord over.
Annet Riksarkivet: SG 4 pakke 64.

1700
Brønnen graves ved kommandantens hage.
1811
Poternen bygges
1994
Ny smijernsport. Utført som kopi av port i Nordre Sortiport.

Ingen treff