Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1074–6

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kasematter i suterrenget (under Kronprinsens og Prins Carls Batterier)
Inventarnummer 1074
Byggeår 1687–1689
Opprinnelig bruk Innkvartering av offiser/underoffiser
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Festningsmur med kasematter, interiører samt hovedkonstruksjoner.
Vernebegrunnelse Kasemattene står relativt uforandret, men er ikke i så god stand. Det er et stort potensial for å istandsette dem for både museums- og andre formål.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granittstein/gråstein
Bæresystem Mursteins og granittsteins konstruksjon med murte hvelv.
Vegger Murstein, granittstein, kalket.
Vinduer 2 rams, med jerngitter og trelem i labankkonstruksjon, av nyere dato.
Dører Enkeldør, labankkonstruksjon, stabelhengsler, av nyere dato.
Tak Murt hvelv med jord over
Piper Oppført i murstein
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 36 j.

1684
Kongen bestemmer at det skal bygges kasematter på innsiden av festningsmurene med skrått tak av tømmer og jord «warauf dito Bomben ab Rollen könten».
1687 - 1689
5 rom er ferdige i 1688, resten året etter. Kasemattene bygges under Prins Christians og prins Carls batterier.
1700
Fire av kasemattrommene gjennomgår grundige reparasjoner med nytt tregulv, avstivning av takbjelker, nye vinduer og det laget sengeplasser til 500 mann.
1701 - 1702
Det foreslås, og bygges, bombesikre hvelv i kasemattene i stedet for de råtne tømmerstokkene.
1707
4 kasemattrom får nye gulv og nye senger.
1718
De resterende kasemattrom får nye gulv og nye sengeplasser.
1724
Kasemattene er i elendig stand og det foreslås en grundig oppussing. Mannskapene ble syke av å bo der på grunn av vanninnsig og kondens. Et rom gjøres til kruttlaboratorium.
1769
Det legges nye gulv i rommene, det settes inn kakkelovner, vinduer repareres og piper blir mur om.
1779
Det renner mye vann inn i kasemattene under Prins Carls bastion og derfor blir det murt en drensrenne.
1788
Den siste del av gangen i kasemattene mures med hvelv.
1808
Kasemattene forsynes med nye plankegulv og sovebrisker.
1813
Det blir lagt nye tregulv og det blir satt inn nye jernovner.

Ingen treff