Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1054

Inventaropplysninger
Inventarnavn Prins Frederik
Inventarnummer 1054
Byggeår 1811
Opprinnelig bruk Forsvarsskanse
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele skansen.
Vernebegrunnelse Del av festningens forsterkning med skanser under Napoleonskrigen og et viktig element i denne del av festningens historie. Skansen ble fredet i 1971.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Jordvoll
Vegger Jordvoll
Annet Riksarkivet, AB 115.

1810
Skansen oppføres av torv og jord
1814
Skansen forsterkes med palisader, det oppføres et blokkhus i tømmer for 50 mann
1817
Palisader og blokkhus rives

Ingen treff