Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1056

Inventaropplysninger
Inventarnavn Se til høyre
Inventarnummer 1056
Byggeår 1811
Opprinnelig bruk Forsvarsskanse
Nåværende bruk Historisk anlegg
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Skansen med murer og fundament for blokkhus
Vernebegrunnelse Del av festningens forsterkning med skanser under Napoleonskrigen og et viktig element i denne del av festningens historie. Skansen ble fredet i 1971.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Kistemur i naturstein og kalkmørtel
Vegger Gråsteinsmur rundt skansen, fundamenter etter blokkhus
Annet Riksarkivet, AB 115. «Kongsvinger Fæstning». 1814.

1811
Skansen oppføres med 18 fot tykke brystvern i retning mot angriper, og 4 fot tykke brytsvern mot festningen. Det var skyteskår i brystvernet. Yttervegger til et blokkhus for mannskap ble oppført, skulle første ferdigstilles ved krig.
1813
Blokkhuset gjøres ferdig med gulv og tak, kan romme 50 mann. Det ble oppsatt palisader i den dekkete vei mellom festningen og skansen.
1817
Blokkhus demonteres, palisader fjernes.
1906
Brystvern med skyteskår er så forfallne at de fjernes.
1998
Vegetasjon ryddet, restaurering påbegynt, funnet spor av ytre forsvarsverker mot nord.
2003
Rydding av vegetasjon, restaurering påbegynt, funnet spor av forsvarsmur mot nord.
2011 - 2012
Felter av murer mot sør delvis tatt ned og murt opp igjen med kalkmørtel og spekket med kalkmørtel. bentonitt på murkronen.

Ingen treff