Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0500

Inventaropplysninger
Inventarnavn Flagghus
Inventarnummer 0500
Byggeår 1994, FBT Hamar
Opprinnelig bruk Flagghus
Nåværende bruk Flagghus
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminneloven § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Hele bygget
Vernebegrunnelse Ble gjenoppbygget som en kopi av det tidligere flagghus.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Fundament støpt i betong, sokkel murt med blokker
Bæresystem Reisverk med utvendig panelkledning
Vegger Utvendig tømmermannspanel på reisverk.
Dører Enkel innadslående labankdør
Tak Bordkledd
Annet FBT Hamar, kode nr 040201-500.

1994
Nyoppført

Ingen treff