Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

1075–1

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kassematter i Ravelinet.
Inventarnummer 1075
Byggeår 1695
Opprinnelig bruk Oppholdsrom for Ravelinets mannskap.
Nåværende bruk Museum, åpent for publikum.
Ant. etg. 1
Vernestatus Fredet etter kulturminnelovens § 22a 19. november 2009.
Verneomfang Festningsmur, yttervegg mot Ravelin, interiør og kassematter samt hovedkonstruksjon.
Vernebegrunnelse Kassemattene står relativt uforandret og en i en brukbar stand. Det er et stort potensiale for å istandsette dem for både museums- og andre formål.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Granitt og gråstein i kalkmørtel.
Bæresystem Granitt og gråsteinsmur oppført i kalkmørtel.
Vegger Granitt og gråstein i kalkmørtel, kalket på innsiden. Murstein.
Vinduer 2 rams, noen enkle og noen koplede, 6 ruter i hver. Av nyere dato.
Dører Enkeltdør, labank med stabelhengsler, av nyere dato.
Tak Murt hvelv med jord over.
Piper Oppført i murstein
Annet Riksarkivet, KBK XVIII 36 i.

1695
Ravelinsmuren bygges med kassematter for Ravelinets mannskaper. Tak av tømmer og jord.
1739
Treloftene utskiftes med murte hvelvinger, det settes vinduer inn.
1769
3 vinduer repareres, de får nye lemmer og beslag.
1788
Rommene får nye vinduer og lemmer.
1813
De blir lagt nye tregulv.
1835
Det blir utført store vedlikeholdsarbeider.
1930
Reparasjonsarbeider på kassemattene.

Ingen treff