Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8002

Inventaropplysninger
Inventarnavn Uthus for oppsynsmannsbolig
Inventarnummer 8002
Byggeår Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen 1 lå nordøst for oppsynsmannsboligen. Den var oppført av lafteverk, var 3 m lang, 4,3 m bred og 3 m høy. Den hvilte på en 40 cm høy grunnmur. Bygningen var delt i et vedskur, grisehus med gang i midten og fjøs. På nordre gavl var det bygget til en latrine i bindingsverk, kledd med 1" over- og underliggende panel. Gulvet i fjøset og latrinen var av planker mens det i grisehuset var av støpt sement. Taket var utført som sperretak over åser, bordtak, lekter og skifer. I fjøset var det et vindu 0,7x1 m, i grisehuset et 0,7x0,5 m, men i latrinen var vinduet innsatt i døren. Bygningen hadde 5 dører, foran dørene til latrinen og vedskuret var det steintrinn, og foran fjøset en rampe. I fjøset var det innredet bås og sauebinge. Tømmeret til bygningen var hugget på eiendommen. Bygningen var malt utvendig.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.27

1910
Oppført for kr. 800,–
1925
Elektrisk lys installert med 4 lamper og 2 stikkontakter for lys og varme, etter anvisning av distriktsingeniør M. Hanoa.
1940
Trolig truffet av en granat under beleiringen, eller fjernet av tyskerne etter overtagelse av festningen i mai 1940.

Ingen treff