Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8025

Inventaropplysninger
Inventarnavn Underoffisersbrakke på Kleivplassen
Inventarnummer 8025
Byggeår Ingeniørkaptein Th. Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen 3 lå til venstre for inngangen til batteriverket på Kleivplassen. Den var oppført i bindingsverk i en etasje og hvilte på laftestein. Den målte 8x5 m og var 2,85 m høy under raften. Bygningen var delt i to like store rom med en skillevegg. Både utvendig og innvendig var bygningen kledd med høvlet og pløyd panel. Utvendig var den malt. Taket var utført som sperretak med overliggende bord og ruberoid. Bygningen hadde en fyllingsdør i hver gavl og 4 trerams vinduer. Foran hver inngangsdør var det en veranda – 1,1x2 m – med en 1 m bred trapp. Innredningen besto av 6 senger, 4 bord og 10 stoler.

1 Fortegnelse over statens eiendommer (befestningene), 1932, side 143

2 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, eske 497

3 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.56

1910
Oppført, fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september. Den kostet kr. 1300,- inkludert inventar.
1912 - 1914
Piper og ovner satt inn.
1919
Flyttet til fredsleiren og innredet til vinterbruk 1 sammen med inv.nr. 8024 for til sammen kr. 1200,– (Jf. Forsvarsdepartementets brev av 14.desember 1918 til generalinspektøren). Underoffisersbrakken ble satt sammen med offisersbrakken i 90 graders vinkel 2 slik det er vist på kart Hf27 fra 1919 i kap.4.6.

Ingen treff