Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8015

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kjøkken og tørrerom
Inventarnummer 8015
Byggeår Arbeidsbestyrer ved Stjørdalens befestninger Karl Dahl
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen 1 lå på fredsleieren ca. 30 m sør for oppsynsmannsboligen. Den var oppført i bindingsverk i en etasje med kjeller. Veggene var kledd med over- og underliggende bord, tjæret utvendig og oljet innvendig. Sperretaket var tekket med bordtak, papp, sløyfer og lekter, 18" skifer. Taket var utstyrt med vindskier og dekkbord og hadde nedløpsrør, mønekambeslag samt pipebeslag i galvanisert jern. Gulvet i kjeller var i betong, i 1 etasje besto det av pløyde gulvbord. Det var 6 torams og 3 enrams vinduer, samt 2 enrams kjellervinduer. 2 utvendige og 2 innvendige fyllingsdører, alle oljemalt. 1 ildsted med pipe, 1 kokeovn, 1 magasinovn og 3 kokeinnredninger.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 63

1915 - 1917
Oppført samtidig med mannskaps- og underoffisersbrakken for en samlet sum av kr. 35000,- (med bevilgning fra 1913-14 og ekstraordinære bevilgninger 1915-16 og 1916-17). Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 8.april 1916.
1921
Distriktsingeniør M. Hanoa sto for følgende forandringer i bygningen: stenderen i kjelleren fjernet, spiserommet oljemalt, elektrisk belysning lagt inn med 7 lamper.
1940
Antakeligvis truffet av granat eller fjernet av tyskerne etter overtagelse av fortet.

Ingen treff