Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8013

Inventaropplysninger
Inventarnavn Mannskapsbrakke på fredsleiren.
Inventarnummer 8013
Byggeår Arbeidsbestyrer ved Stjørdalens befestninger Karl Dahl
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen 1 lå ved leiren ca. 50 m sør for oppsynsmannsboligen. Den var oppført i bindingsverk med sperretak og hvilte på ti pilarer og en grunnmur av gråstein pusset utvendig med sement. Bygningen var 25,4x8,20 m. Den var kledd utvendig med 1" høvlede over- og underliggende bord, tjæret. Innvendig kledning var av slett- og staffpanel, oljet. Bygningen hadde 18 torams vinduer med indre vinduer og lemmer og 2 tofløyede dører med overlys. Vinduene og dørene var malt. Det var 2 ildsteder og 6 magasinovner.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 61

1915 - 1917
Oppført med bevilgning fra 1913-14 og ekstraordinære bevilgninger 1915–16 og 1916-17. Den kostet sammen med underoffiserbrakken og kjøkkenet kr. 35000,–. Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 18.april 1916.
1921
Distriktsingeniør M. Hanoa stod for følgende endringer: ovnene i vaskerommene fjernet, en peis plassert i midtrommet (gymnastikksalen), elektrisk belysning innlagt med 10 lamper innvendig og 2 utvendig.
1926
Peis i gymnastikksalen fjernet.
1940
Antakeligvis truffet av granat eller fjernet av tyskerne etter overtagelse av fortet.

Ingen treff