Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8008

Inventaropplysninger
Inventarnavn Verktøybod
Inventarnummer 8008
Byggeår Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Verktøyboden 1 var oppført i bindingsverk på laftestein. Den lå ved siden av materialboden nord for oppsynsmannsboligen. Utvendige mål var 4x2 m og langveggene var henholdsvis 2,5 og 2 m høye. Veggene var kledd med 1" uhøvlede bord satt kant i kant med lekter som overliggere. Tak av 1" bord med tjærepapp. Låsbar dør 0,8x2,0 m på den ene langveggen samt 1x1,2 m vindu i den andre langveggen.

1 for ytterligere opplysninger se detaljert beskrivelse fra 1921 i NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 36

1910
Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september.
1940
Antakeligvis truffet av granat eller fjernet av tyskerne etter overtagelse av fortet.

Ingen treff