Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8020

Inventaropplysninger
Inventarnavn Sykestue
Inventarnummer 8020
Byggeår Distriktsingeniør ved 5. divisjon kaptein M Hanoa
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen lå på skråningen ca. 100 m vest for fredsleiren. Arkivdokumenter sier at den ble bygget med grunnmur og bindingsverkskonstruksjon, men så kom ordre om nedriving. I dag står grunnmuren etter den rektangulære bygningen igjen. Murene er 1,4 m brede, grunnplanen er 6x14 m. Det var planlagt kjeller med utgang mot øst til en grav ca. 20 m lang som førte ned til fredsleiren.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, eske 496. Telegram av 22.08.1918 og brev av 14.08.1918 ang. igangsettelse av prosjektering av sykestuen.

2 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, eske 497

1918 - 1924
I 1918 ble det kjøpt en tomt fra gården Vestre Ingstad der sykestuen skulle bygges 1 . I 1923, etter befaring fra sanitetskaptein Bang, sendte kaptein Johan Basilier søknad om oppføring av sykestuen. Året etter tegnet kaptein M. Hanoa en sykestue etter forbilde av den i Verdal, men noe mindre.
1924
Departementet bevilget kr. 10000,– fra termin 1917/18. Opprinnelig anbud i 1918 fra murmester P.Günther i Trondheim var på 21947,– 2 . Bygging av grunnmuren påbegynt.
1926
Revet

Ingen treff