Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8005

Inventaropplysninger
Inventarnavn Fredslatrine på hovedfortet.
Inventarnummer 8005
Byggeår Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Fredslatrinen lå ved Kleivplassensveien ca 30 m nord for inngangsporten til fortet. Den var oppført 1 som en bindingsverksbygning med pulttak. Utvendig mål var 4,9x1,7 m og langveggene var 2,5 m og 1,85 m høye. Bygningen hvilte på laftestein fundamentert på fjell. Bygningen var inndelt i tre rom på henholdsvis 1, 1 og 2,5 m innvendig lengde. Veggene var kledd utvendig med høvlet og pløyd panel som var malt. Gulvet besto av bjelker på 1 m avstand med overliggende bord. Taket var utført som sperretak. Over sperrene lå raftebord med takbord av 1" over- og underligger. Hvert rom hadde en enkel paneldør med hengsler og lås, og over dørene var det 1-rams hengslede vinduer. De små rommene var forsynt med 1 sete, og 3 hull i det største. I forlengelse av bygningen – på hver ende – var det anordnet pissoar på henholdsvis 1 og 1,5 meter med 1,7 m høye panelvegger. Trerenner med avløp var satt opp til bakbygningens tønner.

1 for ytterligere opplysninger se detaljert beskrivelse fra 1921 i NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr.32

1910
Oppført for kr 300,– Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september.
1940
Truffet av en av de tre store granatene på 1800 kg som tyskerne slapp over festningen.

Ingen treff