Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8012

Inventaropplysninger
Inventarnavn Fredsammunisjonsmagasinet
Inventarnummer 8012
Byggeår Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Magasinet 2 var oppført i bindingsverk i en etasje med pulttak og var 14 m langt og 5,6 m bredt. Høyden til langveggene var 3,2 m foran og 5,5 m bak. Bygningen hvilte på fuget grunnmur. Gulvet var av 8 cm støpt betong med 2 cm puss. Veggene var kledd innvendig med 3/4" panel og utvendig med 1" panel og galvaniserte sammenfalsede jernplater. Taket var utført som kombinert ås- og sperretak med rafter, bordtak, lekter og skifer. Under sperrene var det panelt med bord. Åsene av 6"x8" tommer var anbrakt under sperrenes midte samt tvers over huset i 2,63 m avstand. Midt på søndre langvegg og østre gavl var det doble tofløydører, hvorav den innvendige var skyvedør. Over dørene samt i vestre gavl var anbrakt et 2-ramsvindu med trelemmer. Foran langveggens dør var det murt trapp og foran gavlveggens var det rampe. Bygningen hadde takrenner og nedløpsrør samt lynavleder. Tømmeret til bygningen var hugget på eiendommen.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940,eske 497

2 for ytterligere opplysninger se detaljert beskrivelse fra 1921 i NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 30

1910
Oppført. Huset kostet i alt kr 4458,09 hvorav 1250,– til utsprenging av tomten med drenering. Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 5.10.1909
1926
Nytt tak med bølgeblikk slik at «den nuværende stentekning anvendes til taktekning på en av de øvrige bygninger på befestningen hvor sådan tekning ansees mer hensiktsmessig»
1940
Ble truffet av en granat i april-mai dagene. I dag er rester av grunnmuren fortsatt synlig
Magasinet fungerte som lager for ammunisjon og diverse utstyr etter at fortet ble nedlagt i

Ingen treff