Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8010

Inventaropplysninger
Inventarnavn Vakthuset ved inngangen til fortet
Inventarnummer 8010
Byggeår Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen lå like innenfor piggtrådnettet til venstre for hovedinngangen til fortet. Den var oppført i bindingsverk 1 på en 50 cm høy fuget grunnmur. Bygningen var kvadratisk 5,25x5,25 m og høyden fra underkant av gulvsvillen til overkant av raften var 2,5 m. Den var inndelt i et mannskapsrom, et underoffisersrom og to arrestrom. De utvendige veggene var kledd på begge sider av bindingsverket med høvlet og pløyd panel. Bygningen var malt utvendig og oljet innvendig. Gulvet var av planker som hvilte på bjelker, under gulvbjelkenes midte var det dragere. Taket var utført som telttak med sperrer, åser, bordtak og skifer. Under sperrene og hanebjelkene var det oppsatt himling av høvlet og pløyd panel. Bygningen hadde 4 enfløyete fyllingsdører og 4 2-rams vinduer samt 2 1-ramsvindu med jernkryss i hvert arrestrom. I mannskapsrommet var det oppsatt brisker og i underoffisersrommet seng, bord og stol. Foran døren til mannskaps- og arrestrom var det trapp. Bygningen hadde takrenner og nedløpsrør i sink. Tømmeret til bygningen var hugget på Ingstadskleiven. Forandringene fra 1915-16 besto av ny rominndeling; nytt gulv med ullpapp og linoleum; ny ovn i mannskapsrom; nye innervinduer; nytt bislag foran inngangsdøren.

1 for ytterligere opplysninger se detaljert beskrivelse fra 1921 i NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 29

1910
Oppført for kr. 750,–. Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september.
1915 - 1916
Innredet for vinterbruk etter tegninger av arbeidsbestyrer ved Stjørdalens befestninger Karl Dahl. Fremlagt ved besiktigelseskommisjon av 18.april 1916. Utgift ca. kr 500,– av ekstraordinær bevilgning 1914–15.
1940
Ble truffet av en granat under tyske bombing. I dag er spor etter grunnmuren synlig

Ingen treff