Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8027

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kjøkkenbygning på Kleivplassen
Inventarnummer 8027
Byggeår Ingeniørkaptein Th. Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen 2 lå rett til høyre for inngangen til batteriverket. Den var oppført i bindingsverk og hvilte på laftestein. Bygningen hadde 7x4 m grunnflate, var 2,5 m høy under raften og 4 m under mønet. Taket var tekket med bord og ruberoid. Bygningen inneholdt 1 befalskjøkken, 1 soldatkjøkken samt spiskammers. Det var 2 fyllingsdører med utvendig trapp og 6 vinduer. 3

1 1 tillegg til Hovedfortegnelsen over statens eiendommer (befestningene) av 1932, Oslo 1937

2 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr 51

3 Fortegnelse over statens eiendommer (befestningene), Oslo 1932

1910
Oppført for kr. 1100,– , fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september.
1932
Bygningen ble revet i medhold av Forsvarsdepartementets brev av 10.november 1931 1 . Materialene ble lagret for senere bruk.

Ingen treff