Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8011

Inventaropplysninger
Inventarnavn Krigslatrine
Inventarnummer 8011
Byggeår Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Latrinen 1 var oppført som bindingsverksbygning med pulttak. Utvendig mål var 4,9x1,95 m og langveggene var 2,2 m og 2,9 m høye. Under bygningen var det en 25 cm høy grunnmur av gråstein. Bygningen var delt i tre rom på henholdsvis 1, 1 og 2,5 m innvendig lengde. Veggene var kledd både innvendig og utvendig med høvlet og pløyd panel og var malt utvendig. Taket var utført som sperretak – over sperrene var det spikret rafter samt lekter og skifer. Bygningen var forsynt med nedløpsrør i sink. Gulvet besto av bjelker med overliggende bord. Til hvert rom førte en enkel paneldør med lås. I hver gavlvegg var det et 75x35 cm vindu og i midtre dør en glassrute. I hvert av de små rommene var det 1 sete og i det største rommet 3 hull. Bak latrinen var det anordnet pissoar avdelt i to rom med støpt sementgulv på pukksteinunderlag. Taket over latrinen var forlenget bakover til fjellveggen slik at det dannet tak over pissoarene. Langs fjellveggen var det støpt renner for vannavløp.

1 for ytterligere opplysninger se detaljert beskrivelse fra 1921 i NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 31

1910
Oppført for i alt kr 1500,– hvorav 1200,– gikk til utsprenging av tomten. Fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september.
1940
Truffet av en tysk granat.

Ingen treff