Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8022

Inventaropplysninger
Inventarnavn Arbeidsbrakke
Inventarnummer 8022
Byggeår Ukjent, trolig ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen lå øst for verkstedsbygningen på fredsleiren. Ut fra foreliggende tegning 1 ser det ut til at bygningen var oppført i bindingsverk, med panel. Den var 5x6 m og hvilte på 9 laftestein. Den var delt i to like rom med 1 bord, 1 ovn og 4 senger hver. Bygningen hadde to fyllingsdører og to vinduer. Foran dørene var det en trapp.

1 Tegningsmappe C/2–3 FMUs arkiv

1910 - 1926
På eiendomskartet fra 1919 (jf. Kart Hf27 kap.4.6) er arbeidsbrakken tegnet inn, øst for verkstedsbygningen. Det er imidlertid ikke funnet arkivdokumenter som sier når og av hvem bygningen ble oppført. Rester etter bygningen finnes i dag.

Ingen treff