Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8007

Inventaropplysninger
Inventarnavn Materialbod
Inventarnummer 8007
Byggeår Ingeniørkaptein Thomas Neumann
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Den provisoriske materialboden 1 lå 30 meter nord for oppsynsmannsboligen og var oppført i bindingsverk med kledning av 1" uhøvlede bord satt kant i kant. Lengden var 9 m, bredden 4 m og langveggenes høyde 2,5 og 2 meter. Taket var av 1" bord med tjærepapp. Den hadde en dør 0,7x2,0 meter.

1 for ytterligere opplysninger se detaljert beskrivelse fra 1921 i NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 35

1910
Oppført og fremlagt ved besiktigelsesforretning av 6.september.
1940
Antakeligvis truffet av granat eller fjernet av tyskerne etter overtagelse av fortet.

Ingen treff