Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

8018

Inventaropplysninger
Inventarnavn Badehus
Inventarnummer 8018
Byggeår Distriktsingeniør 5. divisjon M. Hanoa
Vernestatus Militærhistorisk landskap
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Bygningen lå øst for oppsynsmannsboligen ved fredsleiren. Den 1 var oppført i bindingsverk og inneholdt 1 mannskapsrom, 6 dusjer og 2 befalsrom, hver med 1 dusj. Bygningen hvilte på gråsteingrunnmur utvendig sementpusset. Veggene var kledd utvendig med 1" over- og underbord med underlagt oljepapp. Den innvendige kledningen besto av staffpanel. 2 stk. torams og 8 stk. 1rams vinduer. 3 utvendige forskalede dører. Taket var tekket med skifer. Utvendig trapp av sement. Bygningen var utvendig oljemalt, likeså vinduene og dørene innvendig, resten var oljet. Elektrisk belysning installert med 8 stk snorpendler.

1 NRA, Ingeniørvåpenets bygningsavdeling 1895–1940, Boks 21, Pakke 3: Inventarium for Ingstadkleivens fort, inv.nr. 64

1918 - 1920
Oppført for kr. 10600,– med bevilgning 1916–17og 1917–18 i henhold til Forsvarsdepartementets brev av 30.10.1916.
1926
Elektrisk oppvarming av badevann installert.
1940
Ble truffet av en granat i april-mai dagene. I dag er rester av grunnmuren fortsatt synlig

Ingen treff