Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0001 Portbygningen

Inventaropplysninger
Inventarnavn Portbygningen
Inventarnummer 0001
Byggeår 1812/1851
Opprinnelig bruk Arrest/forlegning
Nåværende bruk Arkiv
GAB-nr. Grunnflate 7,5x3,4 m
Ant. etg. 1
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Innvendig platekledning er i seg selv ikke verneverdig og kan uten videre males o.a. etter ønske. Vernet ligger på skjulte opprinnelige flater, og aktiveres i det man ønsker å gjøre tiltak som berører disse.Bygningen er et minne om aktiviteten under napoleonskrigene og den oppgradering som festningen gjennomgikk i disse årene.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Bruddsten
Bæresystem Teglstenskonstruksjon.
Vegger En-stens murstensmur, ut- og innvendig rappet. Innvendig er samtlige vegger platekledd. Ytre portbues kilesten bærer Christian VIs våpen og årstallet 1737. 5 I porthvelvet finnes det innmurt en samtidig stenplate som beskriver oppførelsen av festningen.Plakett t.h. for inngangen til Portloftet: Arrest og vakt / oppført 1737
Vinduer 1. nordveggen: Toramsvindu med tre ruter i hver ramme.2. sydveggen: Glassfelt over døren3. vestveggen: To vinduer over hverandre; det øverste er et enrams fastvindu med to ruter og gitter i karmen, det nedre er et nyere toramsvindu med to ruter i hver ramme. Muligens er åpningen for sistnevnte vindu brutt ut etter at lokalet ble nedlagt som arrest.
Dører Enfløyet, stabelhengslet labankdør til Portloftet. Døren har innvendig stående panel og er utvendig panelt med rustikkpanel i fiskebensmønster. Hengslene har bolter med sekskanthode.
Tak Valmtak med papptekking. Konstruksjonen er ikke tilgjengelig for observasjon, men sannsynligvis sperretak med bordhimling. Iflg. invbeskr. 1879/80 hadde bygningen helt valmtak tekket med bord og asfaltfilt. Iflg. invbeskr. 1887–97 var samtlige himlinger panelt.
Piper To murte piper.

1 NRA, Ingeniørbrigaden 1763–1888, pk. 392, rapport fra ingeniørkaptein Brandt til ing.brig. datert Christiania 6. juli 1875

2 NRA, Ingeniørbrigaden 1763–1888, pk. 392: Inventarbeskrivelse 1874/75

3 VFA pk. 149, supplementsbeskrivelse for perioden 1.1.1885 til 30.6.1887

4 VFA pk. 66, kopibok for distriktsingeniøren p. 144ff

5 Våpenet beskrives slik i 1749: «Over Porten Kongens Navn og Crone som med zinober er Anstrøgen og forgyldet.» (VFA inv.beskr. 1749)

1738
Festningen formelt overtatt 7. oktober. På dette tidspunkt var festningsporten ikke hvelvet (jfr. kat. 1001) og portbygningen eksisterte ikke.
1812
Portbygningen ble oppført over festningsporten i forbindelse med renovering av denne. Bygningen skulle dels brukes til innkvartering, dels til vaktstue. Midlertidig ble den brukt til innkvartering av slavene som var husville mens oppbyggingen av 0009 Slaveriet pågikk. Vinduene ble derfor forsynt med jerngitter. Så snart slavene kunne flytte inn i den nye barakken ble en del kystvern innkvartert her. (Willoch 1960b)
1838
På en grunnplanstegning av festningen fra dette året (NRA JD 3) er 0001 betegnet «Fængsel» og bredden er angitt til 3 alen, dvs. 1,88 m. Hva enten dette er inn- eller utvendig mål synes det å være for lite til å kunne referere til dagens bygning. Dette underbygger det som er nevnt under året 1851.
1851
Ifølge en oversikt over utført arbeid og forbrukte materialer til festningen ble det utført store murerarbeider dette året. Til portloftet gikk det med flre tønner kalk og 400 mursten. Dette må ses i sammenheng med en rapport fra 1854 der det heter at portgangen (1001) «i de senere år» er forsynt med et nytt arrestlokale. Dette kan tyde på at det fant sted en større ombygging i 1851. 1
1874
Portbygningen var på dette tidspunkt tekket med tjæresmurt papp, mens møne og gavler var bekledt med jernplater. 2 Noen år senere var den tekket med asfaltfllt. 3
1889
I tiltaksplanen for dette året oppgis at taket på portbygningen må beslås rundt kantene med jernplater, da pappen ikke lar seg feste ordentlig på undersiden. De eksisterende er opprustet. 4
1901
I den mørke arrest ble lysgluggen utvidet, og et lite vindu med jerngitter og matt glass innsatt.
1939
Tre marinesoldater beordret som kystvakt til festningen. I den forbindelse ble det i den tidligere arresten på «Portloftet» innredet soverom for disse. Gitteret ble fjernet og rommet panelt.
1995 - 1996
Tørrsprinkelanlegg installert
1997
Bygningen malt med såkalt kulturmaling. En del råteskadet taktro skiftet, ny takpapp.
2001
Sponplater på gulv skiftet ut med gulvbord.
2003
Våpenskjold malt og forgyllet v/konservator Terje Norsted-NIKU
2006 - 2007
Maling fjernet utvendig, pussreparasjoner og ny kalkhvitting

Ingen treff