Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0954 Kongeporten

Inventaropplysninger
Inventarnavn Kongeporten
Inventarnummer 0954
Byggeår 1989
Opprinnelig bruk Port til festningsområdet
Nåværende bruk Port til festningsområdet
Vernestatus 2
Verneomfang Hele porten
Vernebegrunnelse Da porten fremstår som en ren rekonstruksjon er den ikke anbragt i fredningsklasse. Den er imidlertid et viktig kulturmiljøelement og gir assosiasjoner til det nasjonalt viktige kongebesøket i 1907.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Tofløyet kjøreport med rik utsmykning. Portbladene har i bunnen et kvadratisk speilfelt, over dette åpne felt med dreide balustre. Rammeverket består av to stolper med en tverrligger over portbladene, over dette et utsveifet, nybarokt gavlfelt kronet med flre opprettstående prosjektiler dreiet i tre. Motivet antas å symbolisere den nye tid, i relasjon til 0955 Dronningporten med sine motsvarende bomber som symbol for den gamle tid. Dette faller naturlig i og med at Dronningporten markerer inngangen til den gamle stjerneskansen, mens 0954 Kongeporten avgrenser garnisonen der den moderne øvelsesvirksomheten foregikk da porten var ny Antallet prosjektiler kan alludere til festningens første bakladekanoner, flre 8,4 cm feltkanoner som ble tilført i 1903.

1907
Den opprinnelige porten (forbildet for dagens port) reist i forbindelse med kong Haakon VIIs og dronning Mauds besøk i Vardø under deres signingsferd.
1939
Kongeporten og/eller Dronningporten tatt ned på ordre fra daværende kommandant, kaptein Basilier (Finnmarken 1959).
1989
En rekonstruksjon av Kongeporten skjenket festningen av Vardøhus festnings venner og montert på det sted hvor den opprinnelige porten hadde stått.

Ingen treff