Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0002 Corps de guarde

Inventaropplysninger
Inventarnavn Corps de guarde
Inventarnummer 0002
Byggeår etter 1814, før 1838
Opprinnelig bruk Vaktstue
Nåværende bruk Mannskapsforlegning
GAB-nr. Grunnflate ukjent; grunnflate 65 m2, gulvflate 49 m2
Ant. etg.
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør
Vernebegrunnelse Bygningen fremstår betydelig endret med svært få bevarte overflater, men har som del av det totale anlegg meget høy verneverdi.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Grunn/fundament Lav bruddstensgrunnmur
Bæresystem Laftet tømmerkonstruksjon. Bordgulv på trebjelkelag
Vegger Laftevegger med utvendig liggende panel. Innvendig er samtlige vegger kledd med nyere panel. Utvendig finnes et innkasset sikringsskap i hjørnet mot NV
Vinduer Nyere toramsvinduer med 2x3 ruter i hver ramme
Dører Nyere fyllingsdør
Tak Saltak med tekning av altaskifer lagt i diagonalmønster. Doble vindskier med enkel karnissprofil og konkav (underligger) resp. konvenks (overligger) endeavslutning. Vestre takflate (over hovedfasaden) har avfasede hjørner.

1 NRA, KG 1, innkomne skrivelser, pk. nr. 246

2 VFA pk. 73, inventarbeskrivelse for året 1749

3 NRA, kartsamlingen, JD 3

4 NRA, Ingeniørbrigaden 1763–1888, pk. 392, inventarbeskrivelse 1874.

5 VFA, pk. 66, kopibok for distriktsingeniøren p. 221 (arbeidsforslag for året 1892)

1738
Ved overtagelsesforretningen nevnes en corps de guarde «af gl: tømmer tagen fra dend gl: amtmands vaaning [på Vardøhus slott] opført», utvendig panelt med gamle høvlede bord. 1 I 1744 betegnes bygningen gamle corps de guarde, «Hvor udi Material forvalterens Fuldmægtig Logerer af gl: Tømmer op sadt med bord beklæd, Taget med bræder [brede bord] og torv bedækket». Den nye corps de guarde var på denne tiden et rom i 0009 Slaveriet. Bygningens «gl: og gandske brøstfældige vindufver» ble skiftet ut i 1749, da med rammer i eik. 2
1814 - 1838
Willoch hevder at dagens bygning er oppført etter syvårskrigen. En gjennomgåelse av arkivalia som kunne bekrefte dette har ikke vært mulig (jfr. 9.1). En bygning med brutte hjørner i fronten finnes imidlertid inntegnet på et kart fra 1838, 3 med stor sannsynlighet er dette dagens bygning. I så fall inneholdt den på dette tidspunkt både vaktstue- og sersjantboligfunksjonen. Det kan ikke utelukkes at den tidligere bygningen inngår som en del av konstruksjonen.
1874
Bygningen hadde nå (som kommandantboligen) dobbelt bordtak med never imellom og var tekket med skifer. Den hadde et jernvindu i den ene takflaten. 4
1892
Tre nye vindusfag innsatt til erstatning for oppråtnede gamle. De gjenværende fire sies å være så råtne at fornyelse er påkrevet. En ytterligere begrunnelse for utskiftingen var at de eldre, små vinduer og de større nyere ga et blandet inntrykk. 5
1930
Kommandanten hadde kontor i bygningen (kilde: T Øien)
1985 - 1987
Bygningen «gitt en viss opprustning» (statusrapport 1988)
1988
Nær fullstendig ombygging: Vegger, gulv og tak isolert, nye vinduer, ny skifer på tak
1996
Bygningen sprinklet

Ingen treff