Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

0024 Gamme, Reinøya

Inventaropplysninger
Inventarnavn Gamme, Reinøya
Inventarnummer 0024
Byggeår Før 1874
Opprinnelig bruk Overnattingsrom for mannskaper
Nåværende bruk Overnattingsrom for mannskaper
Ant. etg. 1
Vernestatus 1
Verneomfang Eksteriør og interiør
Vernebegrunnelse Gammen representerer en lang tradisjon med å høste måsegg, dun og multer på Reinøya. Som konstruksjon – stenderverkskjerne omsatt med torv – er den nært beslektet med den stedegne bebyggelsen på Vardø da festningen ble anlagt.
Eksteriør
Bygningsdel Beskrivelse
Bæresystem Torvtekket stenderverkskonstruksjon.
Vegger Stenderverksvegger omsatt med torv. Skilt over inngangen med navnet «Trygga»
Vinduer Et åpningsvindu med to rammer, to ruter i hver ramme
Dører Labankdør med stående panel
Tak Valmtak tekket med knotteplast og torv
Piper Teglstenspipe i tilslutning til jernovn

1 NRA, Ingeniørbrigaden 1763–1888, pk. 392, inventarbeskrivelse 1874. På dette tidspunkt hadde festningen også en gamme i Persfjorden, denne var av tømmer og hadde tak av bord, never og torv.

2 NRA, Ingeniørbrigaden 1763–1888, pk. 392, rapport fra ingeniørkaptein Brandt til ing.brig. datert Christiania 6. juli 1875

3 VFA pk. 149, supplementsbeskrivelse for perioden 31.3.1900 til 31.3.1901.

1874
Den eldste av de gjennomgåtte kildene som omtaler «Gammen paa Renøen» er inventarbeskrivelsen fra dette året. 1 Det fremgår ikke hvilken av dagens to gammer det er tale om, men sannsynligvis er det «Trygga» eller dens forløper (jfr. 1875-omtalen under). Gammen beskrives å være oppført av sperreverk omsatt med torv, bordtak tekket med never og torv
1875
«Gammen på Renøen, der tjener til ophold for de Mandskaber der benyttes til høstning av Renøen, er forfalden og tiltrenger at ombygges.» 2
1900
«Gammen på Renøen» er blitt pappslått og panelt innvendig; loftet krittet, gulv og vegger malt. 3
1983
Ny torv fra stedet. Nytt gulv av trykkimpregnerte materialer.
1984
Et ytterligere bordgulv lagt på det eksisterende. Veggene ble panelt og det ble montert nye senger og skap laget på festningen.
2005
Utbedringer av drenering, lagt torv til taktekking m.m.

Ingen treff